LEIZI

ALE: Nyt jopa -80% | Arvioitu toimitusaika 2-5 päivää

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää myös henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukaisen rekisteriselosteen tiedot. Tässä tietosuojaselosteessa kerromme miten ja minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä asiakkaistamme, ja mihin tarkoituksiin voimme tällaisia tietoja käyttää. Tekemällä ostoksia verkkokaupassamme tai ottamalla meihin yhteyttä hyväksyt, että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisterin tiedot

Nimi: FUNDA Oy:n asiakasrekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Nimi: FUNDA Oy, y-tunnus: 2830962-4

Osoite: Kalliontie 13, 85500 Nivala

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Mira Rajaniemi

Sähköposti: asiakaspalvelu@funda.fi

3. Rekisterin käyttötarkoitus

FUNDA Oy käsittelee henkilötietoja seuraavissa tarkoituksissa:

 • Asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi ja kehittäminen
 • Palvelujen tarjoaminen ja tilausten toimittaminen
 • Viestintä ja tiedottaminen
 • Markkinointitoimenpiteet
 • Palvelujen kehittäminen
 • Laskutus
 • Mahdolliset reklamaatiot 

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena on asiakkaan ja FUNDA Oy:n välinen asiakassuhde, rekisterinpitäjän oikeutettu etu tai asiakkaan suostumus.

5. Rekisterin tietosisältö

Keräämme rekisteriimme seuraavia tietoja:

 • Asiakkaan nimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero
 • Tilaustiedot
 • Toimitus- ja laskutustiedot
 • Markkinoinnin luvat ja kiellot
 • Asiakaspalautetiedot
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Rekisteröidyn itsensä yhteydenottolomakkeella toimittamat tiedot FUNDA Oy:n verkkosivujen kautta tai sähköpostilla asiakkuuteen liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja asiakkaalta itseltään. Anonyymia analytiikkatietoa keräämme lisäksi Google Analytics –analytiikkatyökalun ja evästeiden avulla.

8. Tietojen luovuttaminen

Henkilötietoja käsittelee vain FUNDA Oy:n henkilöstö työtehtäviä suorittaessaan, eikä tietoja luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Poikkeuksena on velallisen asiakkaan tietojen luovutus perintätoimistolle sekä mahdollisten väärinkäytöksiin liittyvien tietojen luovutus viranomaisille.

9. Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihin on suojattu asianmukaisesti käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus.

10. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme verkkokaupassamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan verkkokauppamme sisältöä.

Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

Mikäli verkkokaupassamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta. Eväste-toiminnon poiskytkeminen voi vaikuttaa sivuston käyttökokemukseen.

Vierailijaa ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden avulla. Evästeiden avulla saatua tietoa voidaan kuitenkin liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin, esimerkiksi käyttäjän täyttäessä lomakkeen sivustollamme.

Evästeiden avulla kerätään seuraavanlaisia tietoja:

 • vierailijan IP-osoite
 • vierailun ajankohta
 • selatut sivut ja sivujen katseluajat
 • vierailijan selain

11. Sosiaalisen median liitännäiset

FUNDA Oy:n verkkokaupassa voi olla linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä ns. sosiaalisen median liitännäisiä (esim. Facebookin yhteisöliitännäisiä).

Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan.

Näihin sivustoilla oleviin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin tai kolmannen osapuolen välittämiin sovelluksiin sovelletaan kolmannen osapuolen yksityisyys-, käyttö- ja muita ehtoja. FUNDA Oy:llä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuolten internetsivuihin, eikä FUNDA Oy ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä.

12. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja FUNDA Oy on hänestä kerännyt. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. Rekisteröidylle voidaan osoittaa sähköistä suoramarkkinointia edellyttäen, että rekisteröity on antanut siihen suostumuksensa. Rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumus.

Mahdolliset erimielisyyden ratkaistaan ensisijaisesti neuvottelemalla rekisteröidyn kanssa. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa henkilötietojen käsittelyä koskeva asia myös tietosuojaviranomaisen tutkittavaksi.

13. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Kehitämme liiketoimintaamme jatkuvasti ja siksi pidätämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen.

Scroll to Top